Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Wzór Wniosku o przyjęcie/odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Wzór Wniosku o przyjęcie/odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

  Poznań, dnia ………………………… r. 1Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnichul. Młyńska 1a61-729 Poznań   Wnioskodawca: imię i nazwisko rodzica zam.………………………………………………….PESEL: ……………………………………………. działający w imieniu małoletniego:imię i nazwisko małoletniegozam. ………………………………………….PESEL:………………………………………. Uczestnik: imię i nazwisko drugiego rodzicazam. ……………………………………………PESEL: ………………………………………. 2Opłata sądowa: 100 zł   Wniosek o przyjęcie/odrzuceniespadku w imieniu […]

Zachowek dla nasciturusa, czyli dziecka poczętego, lecz jeszcze nienarodzonego

Zachowek stanowi instytucję prawa cywilnego, która powinna zainteresować przede wszystkim osoby, które zostały pominięte przez spadkodawcę przy powołaniu do dziedziczenia. To właśnie dzięki niej można uzyskać część spadku po zmarłym. Jak już wiadomo, zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, o ile byliby uprawnieni do dziedziczenia z ustawy. Co jednak w przypadku gdy osoba uprawniona […]

Zachowek, czyli instytucja chroniąca interesy najbliższych krewnych spadkodawcy

Osoby, które straciły bliskiego, który jednak nie powołał ich do dziedziczenia ( lub tez pominął w darowiźnie) , mogą niekiedy spotkać się z dość tajemniczo brzmiącym pojęciem jakim jest „zachowek”. ( Niekiedy znany także pod starszą wersją “Zachówku”) Wyjaśniając na czym polega istota zachowku można wskazać, że jest to instytucja prawa cywilnego, która stanowi formę […]