Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Czy zstępni osoby, która nie przyjęła spadku z prawem do zachowku, mogą wystąpić o jego zapłatę?

Czy zstępni osoby, która nie przyjęła spadku z prawem do zachowku, mogą wystąpić o jego zapłatę?

Nierzadko dochodzi do sytuacji, w której osoba powołana do dziedziczenia odrzuca spadek. Oczywistą i najczęstszą przyczyną takiej decyzji jest wiedza o długach, jakie posiadał zmarły, a które po jego śmierci wchodzą do majątku spadkowego, a dalej w przypadku przyjęcia spadku przechodzą na spadkobierców. Zgodnie z art. 1020 Kodeksu cywilnego spadkobierca, który odrzucił spadek, zostaje wyłączony […]

Kto jest uprawniony do zachowku?

Osoby uprawnione do zachowku Podstawowym celem instytucji zachowku jest zabezpieczenie interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy i tym samym umożliwienie im udziału w majątku spadkowym, w sposób niezależny od jego woli, jak również ochrona tego majątku przed osobami obcymi. Ustawodawca ograniczył krąg osób uprawnionych do zachowku do dość nielicznej grupy. Podstawowe znaczenie ma tutaj art. 991 […]