Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Wzór wniosku o odrzucenie spadku

Wzór wniosku o odrzucenie spadku

Poznań, dnia ………………………….. r. 1Sąd Rejonowy Poznań –Stare Miasto w Poznaniu Wydział Cywilnyul. Młyńska 1a61-729 Poznań Wnioskodawca: imię i nazwiskozam.………………………………………………….PESEL: ……………………………………………. 2Opłata sądowa: 100 zł Wniosek o odrzucenie spadku Działając w imieniu własnym, oświadczam, żespadek po ………………………… zmarłym/ej w dniu……………………… w ………………., ostatnio stale zamieszkałym w …..………., na podstawie ustawy /testamentu z dnia …………………….……………odrzucam w […]

Zachowek dla małoletniego

Prawo do zachowku przysługuje zstępnym spadkodawcy, jego małżonkowi lub rodzicom, o ile byliby powołani do dziedziczenia z ustawy. Przepisy polskiego prawa cywilnego w przedmiocie dochodzenia zachowku w sposób uprzywilejowany traktują dwie grupy uprawnionych. Są to małoletni oraz osoby trwałe niezdolne do pracy. Zasadą jest, iż zachowek przysługuje w wysokości połowy wartości udziału spadkowego, w przypadku […]