Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Nielojalne zachowanie uprawnionego a niższy zachowek

Nielojalne zachowanie uprawnionego a niższy zachowek

W jednym ze swych orzeczeń Sąd Najwyższy, tj. w wyroku z dnia 16 czerwca 2016 roku, w sprawie o sygnaturze akt V CSK 625/15, stwierdził, iż nie jest wyłączone obniżenie należności z tytułu zachowku na podstawie art. 5 k.c. z powodu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego zachowania uprawnionego do zachowku w stosunku do spadkodawcy. Niniejsza […]