Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Czy osoba trzecia, na rzecz której została dokonana darowizna przez obdarowanego, ponosi odpowiedzialność z tytułu zachowku?- Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 roku, sygn. akt XII C 1614/15

Czy osoba trzecia, na rzecz której została dokonana darowizna przez obdarowanego, ponosi odpowiedzialność z tytułu zachowku?- Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 roku, sygn. akt XII C 1614/15

Nie ulega wątpliwości, iż zachowek ma szczególne znaczenie dla osób, które zostały pominięte przez spadkodawcę przy powołaniu do dziedziczenia. To właśnie dzięki niemu mogą one uzyskać chociaż część majątku spadkodawcy i tym samym zachować go „w rodzinie”. Jednym z ciekawszych orzeczeń w przedmiocie zachowku jest wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 […]

Czy można zrzec się zachowku w drodze umowy pomiędzy przyszłym spadkodawcą a przyszłym spadkobiercą ?

“Czy w świetle zakazu sformułowanego w art. 1047 k.c. dopuszczalne jest zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą i uprawnionym do zachowku spadkobiercą ustawowym, na podstawie stosowanego odpowiednio art. 1048 k.c.?” Niniejsze zagadnienie prawne zostało przedstawione do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu w sprawie o sygn. akt III CZP 110/16, w której to […]

Prawo żony/męża do zachowku

Kodeks cywilny wskazuje, iż jedną z osób mających prawo do zachowku jest małżonek spadkodawcy, w sytuacji gdy został on pominięty przy powołaniu do dziedziczenia. Tytułem wyjaśnienia warto wskazać, że pierwszymi w kolejności do zachowku są zstępni spadkodawcy i jego małżonek. Z kolei gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych, uprawionymi do zachowku będzie małżonek oraz rodzice spadkodawcy. […]