Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Sąd właściwy w sprawie o zachowek

Sąd właściwy w sprawie o zachowek

Osoba, wobec której uprawniony do zachowku wystąpił z żądaniem jego zapłaty, w przypadku gdy jest ono zasadne, powinna uiścić należną kwotę zasadniczo w terminie wskazanym w wezwaniu. Jeśli tego nie zrobi, uprawniony będzie mógł dochodzić jego zapłaty na drodze sądowej. Decydując się wystąpić na drogę sądową, w pierwszej kolejności należy złożyć pozew o zachowek do […]