Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Terminy na zgłoszenie nabycia majątku w skutek otwarcia spadku

Terminy na zgłoszenie nabycia majątku w skutek otwarcia spadku

W jakim terminie należy zgłosić nabycie majątku w wyniku otwarcia spadku- tak aby nie zapłacić podatku od spadku?   Jak wiadomo co do zasady nabywając spadek lub jakikolwiek majątek w wyniku śmierci spadkobiercy w wyniku zapisu lub zachowku należy zapłacić podatek. Przy czym Ustawodawca przewidział tutaj dobrodziejstwo dla osób najbliższych, które mogą zapłacić “0” podatek- […]

Wzór Wykazu inwentarza

Jak wygląda wykaz inwentarza?   Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządza się według ustalonego wzoru. Wzór ten opublikowany został Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości i wygląda w następujący sposób:     Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. (poz. 1537)                                                                                WZÓR         WYKAZ   INWENTARZA   POUCZENIE   […]

Ile kosztuje spis inwentarza a ile kosztuje wykaz inwentarza?

Ile kosztuje spis inwentarza, a ile wykaz inwentarza?   Przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a więc dokonując wyboru takiego sposobu nabycia spadku, który w jakimś zakresie chroni nas przed długami przewyższającymi wartość spadku mamy wybór  wykazania stanu spadku za pomocą jednej z dwóch instytucji: sporządzenie spisu inwentarza przez komornika sadowego, złożenia wykazu inwentarza sporządzonego przez […]

Jaki jest termin na sporządzenie spisu inwentarza lub złożenie wykazu inwentarza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza pozwala na przyjęcie spadku po zmarłym, a jednocześnie przy spełnieniu określonych prawem wymagań gwarancję, iż w razie zgłoszenia się nieznanych wcześniej wierzycieli zmarłego odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczy się jedynie do wartości spadku.   W sytuacji, gdy spadek został nabyty z dobrodziejstwem inwentarza by móc w sposób należyty wykazać stan […]

Odpowiedzialność za długi nie ujęte w wykazie inwentarza

  W sytuacji, gdy nabywamy spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, co w skrócie oznacza odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe do wartości spadku pozostaje pytanie w jaki sposób fakt dotyczący stanu spadku i długów wykazać. Ustawodawca przewiduje tu dwa rozwiązania: spis inwentarza sporządzany przez komornika- z czym wiążą się istotne koszty i często dość długi czas […]

Ile kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Poznania rok 2023 ?

Ile kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Poznania rok 2023 ? Na koszty postępowania związanego z dochodzeniem zachowku albo z obroną przed roszczeniami o zapłatę zachowku na etapie postępowania sądowego składają się z jednej strony koszty związane z wniesieniem powództwa ( opłaty sądowe opłaty, koszty związane z opiniami biegłych zaliczkami na stawiennictwo świadków). Z […]

Jak długo trwa sprawa o zachowek?

Ile trwa sprawa o zachowek? Jednym z pierwszych pytań jakie Klienci kierują do adwokata, czy radcy prawnego specjalizującego się w sprawach spadkowych jest pytanie o długość postepowania sądowego, którego wynikiem będzie wyrok zasądzający na ich rzecz zachowek. Oczywiście tym pierwszym pytaniem jest pytanie w jakiej wysokości przysługuje Klientowi zachowek?   Odpowiedź na tak postawione pytanie […]

Odpowiedż na pozew o zapłatę zachowku

Odpowiedź na pozew o zachowek. Tak to już w Sądzie bywa, że gdy jedna strona żąda zapłaty zachowku wnosząc do sądu pozew, druga nie chcąc narazić się na wyrok zaoczny musi wnieść odpowiedź na pozew o zachowek. Jeżeli czytasz niniejszy artykuł, to pewnie otrzymałeś wezwanie od sądu na rozprawę i pozew o zachowek oraz inne […]

Zagubiony testament- a ustalenie porządku dziedziczenia. Rozważania w oparciu o wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Czy zaginiony testament pozostaje w mocy?   Testament jako dokument ma to do siebie, iż może ulec zaginięciu. Włożony gdzieś wiele lat temu pomiędzy inne dokumenty. W między czasie: przeprowadzki, zdarzenia losowe i gdy przyjdzie dzień, gdy spadkobiercy z nami już nie ma okazuje się, iż jego ostatniej woli nie można zlokalizować. Pół biedy, gdy […]

Sąd właściwy w sprawie o zachowek

Osoba, wobec której uprawniony do zachowku wystąpił z żądaniem jego zapłaty, w przypadku gdy jest ono zasadne, powinna uiścić należną kwotę zasadniczo w terminie wskazanym w wezwaniu. Jeśli tego nie zrobi, uprawniony będzie mógł dochodzić jego zapłaty na drodze sądowej. Decydując się wystąpić na drogę sądową, w pierwszej kolejności należy złożyć pozew o zachowek do […]