Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Ile kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Poznania rok 2023 ?

Ile kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Poznania rok 2023 ?

Ile kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Poznania rok 2023 ? Na koszty postępowania związanego z dochodzeniem zachowku albo z obroną przed roszczeniami o zapłatę zachowku na etapie postępowania sądowego składają się z jednej strony koszty związane z wniesieniem powództwa ( opłaty sądowe opłaty, koszty związane z opiniami biegłych zaliczkami na stawiennictwo świadków). Z […]

Jak długo trwa sprawa o zachowek?

Ile trwa sprawa o zachowek? Jednym z pierwszych pytań jakie Klienci kierują do adwokata, czy radcy prawnego specjalizującego się w sprawach spadkowych jest pytanie o długość postepowania sądowego, którego wynikiem będzie wyrok zasądzający na ich rzecz zachowek. Oczywiście tym pierwszym pytaniem jest pytanie w jakiej wysokości przysługuje Klientowi zachowek?   Odpowiedź na tak postawione pytanie […]

Odpowiedż na pozew o zapłatę zachowku

Odpowiedź na pozew o zachowek. Tak to już w Sądzie bywa, że gdy jedna strona żąda zapłaty zachowku wnosząc do sądu pozew, druga nie chcąc narazić się na wyrok zaoczny musi wnieść odpowiedź na pozew o zachowek. Jeżeli czytasz niniejszy artykuł, to pewnie otrzymałeś wezwanie od sądu na rozprawę i pozew o zachowek oraz inne […]

Zagubiony testament- a ustalenie porządku dziedziczenia. Rozważania w oparciu o wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Czy zaginiony testament pozostaje w mocy?   Testament jako dokument ma to do siebie, iż może ulec zaginięciu. Włożony gdzieś wiele lat temu pomiędzy inne dokumenty. W między czasie: przeprowadzki, zdarzenia losowe i gdy przyjdzie dzień, gdy spadkobiercy z nami już nie ma okazuje się, iż jego ostatniej woli nie można zlokalizować. Pół biedy, gdy […]

Sąd właściwy w sprawie o zachowek

Osoba, wobec której uprawniony do zachowku wystąpił z żądaniem jego zapłaty, w przypadku gdy jest ono zasadne, powinna uiścić należną kwotę zasadniczo w terminie wskazanym w wezwaniu. Jeśli tego nie zrobi, uprawniony będzie mógł dochodzić jego zapłaty na drodze sądowej. Decydując się wystąpić na drogę sądową, w pierwszej kolejności należy złożyć pozew o zachowek do […]

Kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku?

Art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, iż osobami, którym przysługuje zachowek są zstępni spadkodawcy, jego małżonek, albo rodzice spadkodawcy, o ile byliby powołani do spadku z ustawy. Wiemy zatem już komu przysługuje prawo do zachowku. Pojawia się jednak w tym miejscu pytanie do kogo wystąpić z roszczeniem o jego zapłatę? Krąg osób zobowiązanych do […]

Jak uniknąć zapłaty zachowku?

Udzielając pomocy prawnej osobom zobowiązanym do zapłaty zachowku bardzo często prawnicy naszej Kancelarii w Poznaniu spotykają się z takimi pytaniami jak : Czy jest możliwość obniżenia zachowku przez sąd? Co zrobić żeby zapłacić niższy zachowek? Czy można uniknąć zapłaty zachowku? Odpowiedź na te pytania brzmi oczywiście: Tak. Można uniknąć zapłaty oraz istnieją możliwości, aby zapłacić […]

Prawo do zachowku a naruszenie zasad współżycia społecznego

Wprowadzenie instytucji zachowku przez ustawodawcę miało na celu zabezpieczyć interesy majątkowe najbliższych członków rodziny, w przypadku gdy ich bliski zmarły zdecydował powołać do spadku obce osoby, a nie ich. Jego podstawowym zadaniem jest bowiem zapewnienie krewnym zmarłego, w sposób niezależny od jego woli, a niekiedy nawet wbrew jego woli, roszczenia pieniężnego odpowiadającego określonemu w ustawie […]

Czy można zrzec się zachowku?

Przepisów regulujących kwestię zrzeczenia się zachowku przez osobę uprawnioną na próżno szukać w polskim Kodeksie cywilnym. Ustawodawca o ile unormował w przepisach prawa cywilnego problematykę zrzeczenia się dziedziczenia, o tyle kwestia zrzeczenia się zachowku już nie została poddana regulacji prawnej. Może jednak zdarzyć się, iż przyszły spadkobierca nie będzie chciał niczego uzyskać po śmierci najbliższego […]

Czy dziedziczenie zachowku jest możliwe?

Życie ludzkie różnie się toczy. Może zdarzyć się, że osoba najbliższa dla spadkodawcy nie tylko nie zostanie przez niego powołana do dziedziczenia, ale mając uprawnienie do zachowku umrze przed jego zapłatą, albo nie zdąży z niego skorzystać przed śmiercią. W tej sytuacji spadkobiercy takiej osoby zaczynają się zastanawiać czy mogą odziedziczyć po niej zachowek. Aby […]