Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Porady prawne

Wzór – Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

Poznań, dnia………………………. r. 1Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich ul. Młyńska 1a61-729 Poznań 2Wnioskodawcy:1. Imię i nazwisko matki małoletniegozam. ……………………………………PESEL:………………………………… 2. imię i nazwisko ojca małoletniegozam. ……………………………………PESEL: ………………………………… Rodzice małoletniego :…………………………………………..zam. ………………………………………PESEL: …………………………………… 3Opłata sądowa: 100 zł       Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej […]

Czy od zachowku należy zapłacić podatek?

Podstawowym celem instytucji zachowku jest przede wszystkim ochrona interesów osób najbliższych spadkodawcy przed skutkami dokonywanych przez niego rozporządzeń – zarówno tych dokonanych w ramach swobody testowania, ale również wynikających z darowizn poczynionych jeszcze za jego życia. Uprawniony może uzyskać zachowek w wysokości ½ lub ⅔ (w przypadku gdy jest osobą małoletnią albo trwale niezdolną do […]

Wzór pozwu o zachowek

Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych, którzy zostali pominięci przez spadkodawcę.
Gdy uprawniony do zachowku nie otrzymał zachowku, może on żądać od spadkobierców, niekiedy od zapisobiorców windykacyjnych lub obdarowanych roszczenia pieniężnego służącego uzupełnieniu zachowku. W takim wypadku osoby uprawnione do zachowku, mogą wnieść do sądu odpowiedni pozew.

Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wraz z objaśnieniami

Pierwszym krokiem do formalnego załatwienia kwestii spadkowych jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.
Wniosek taki należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym spadkodawca ostatnio stale zamieszkiwał. Do wniosku należy dołączyć odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania. W przypadku gdy spadkodawca pozostawił testament należy złożyć jego oryginał.

Wzór Wniosku o przyjęcie/odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

  Poznań, dnia ………………………… r. 1Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnichul. Młyńska 1a61-729 Poznań   Wnioskodawca: imię i nazwisko rodzica zam.………………………………………………….PESEL: ……………………………………………. działający w imieniu małoletniego:imię i nazwisko małoletniegozam. ………………………………………….PESEL:………………………………………. Uczestnik: imię i nazwisko drugiego rodzicazam. ……………………………………………PESEL: ………………………………………. 2Opłata sądowa: 100 zł   Wniosek o przyjęcie/odrzuceniespadku w imieniu […]

Zachowek dla nasciturusa, czyli dziecka poczętego, lecz jeszcze nienarodzonego

Zachowek stanowi instytucję prawa cywilnego, która powinna zainteresować przede wszystkim osoby, które zostały pominięte przez spadkodawcę przy powołaniu do dziedziczenia. To właśnie dzięki niej można uzyskać część spadku po zmarłym. Jak już wiadomo, zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, o ile byliby uprawnieni do dziedziczenia z ustawy. Co jednak w przypadku gdy osoba uprawniona […]

Zachowek, czyli instytucja chroniąca interesy najbliższych krewnych spadkodawcy

Osoby, które straciły bliskiego, który jednak nie powołał ich do dziedziczenia ( lub tez pominął w darowiźnie) , mogą niekiedy spotkać się z dość tajemniczo brzmiącym pojęciem jakim jest „zachowek”. ( Niekiedy znany także pod starszą wersją “Zachówku”) Wyjaśniając na czym polega istota zachowku można wskazać, że jest to instytucja prawa cywilnego, która stanowi formę […]