Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Co wspólnego ma zachowek z trwałą niezdolnością do pracy?

Co wspólnego ma zachowek z trwałą niezdolnością do pracy?

Głównym zamiarem Ustawodawcy przy wprowadzeniu instytucji zachowku było zapewnienie zabezpieczenia interesów spadkobierców ustawowych, których spadkodawca nie powołał do dziedziczenia w ramach przysługującej mu swobody testowania. Art. 991 §1 Kodeksu cywilnego, mający podstawowe znaczenie przy instytucji zachowku brzmi, iż „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest […]

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Polski system prawa cywilnego reguluje kwestię przedawnienia zachowku. Omawiając problematykę przedawnienia roszczenia o zachowek, zasadnym najpierw byłoby w pierwszej kolejności wyjaśnić czym jest „przedawnienie”. Otóż, przedawnienie można najprościej ująć jako instytucję prawa cywilnego, której zasadniczym celem jest ograniczenie w czasie możliwości dochodzenia roszczenia. Co istotne, w przypadku gdy roszczenie ulegnie przedawnieniu dłużnik może uchylić się […]

Czy osoba trzecia, na rzecz której została dokonana darowizna przez obdarowanego, ponosi odpowiedzialność z tytułu zachowku?- Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 roku, sygn. akt XII C 1614/15

Nie ulega wątpliwości, iż zachowek ma szczególne znaczenie dla osób, które zostały pominięte przez spadkodawcę przy powołaniu do dziedziczenia. To właśnie dzięki niemu mogą one uzyskać chociaż część majątku spadkodawcy i tym samym zachować go „w rodzinie”. Jednym z ciekawszych orzeczeń w przedmiocie zachowku jest wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 […]

Czy można zrzec się zachowku w drodze umowy pomiędzy przyszłym spadkodawcą a przyszłym spadkobiercą ?

“Czy w świetle zakazu sformułowanego w art. 1047 k.c. dopuszczalne jest zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą i uprawnionym do zachowku spadkobiercą ustawowym, na podstawie stosowanego odpowiednio art. 1048 k.c.?” Niniejsze zagadnienie prawne zostało przedstawione do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu w sprawie o sygn. akt III CZP 110/16, w której to […]

Prawo żony/męża do zachowku

Kodeks cywilny wskazuje, iż jedną z osób mających prawo do zachowku jest małżonek spadkodawcy, w sytuacji gdy został on pominięty przy powołaniu do dziedziczenia. Tytułem wyjaśnienia warto wskazać, że pierwszymi w kolejności do zachowku są zstępni spadkodawcy i jego małżonek. Z kolei gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych, uprawionymi do zachowku będzie małżonek oraz rodzice spadkodawcy. […]

Darowizna a zachowek

Nierzadko prawnicy naszej Kancelarii w Poznaniu w swej praktyce zajmują się sprawami dotyczącymi zachowku. Najczęściej dotyczą one dochodzenia należnego zachowku przez osobę, która nabyła do niego prawo, a która została pokrzywdzona decyzją spadkodawcy, który pominął ją przy powołaniu do dziedziczenia Bardzo częstym problemem z jakim Klienci kierują się do naszej Kancelarii, jest to czy w […]

Wydziedziczenie jako możliwość pozbawienia prawa do zachowku

Sprawy związane z dziedziczeniem są dość trudne. Jest to przede wszystkim spowodowane tym, że wiążą się z emocjami i uczuciami, jakie występują w relacjach pomiędzy najbliższymi, a w których nierzadko występują również konflikty. To właśnie one z reguły wpływają na późniejszą decyzję spadkodawcy w przedmiocie tego co pozostawić danej osobie po śmierci. Spadkodawca może uznać, […]

Z wokandy Sądu Okręgowego w Kaliszu, czyli o prawie do zachowku i zasadach współżycia społecznego.

W ramach niniejszego bloga, pisanego przez prawników naszej Kancelarii w Poznaniu chcemy pisać nie tylko o problemach prawnych w sposób teoretyczny, ale jak najbardziej przybliżać mieszkańcom Poznania i okolic, jak również mieszkańcom powiatu jarocińskiego i miejscowości ościennych, jak: Pleszewa, Krobi, Krotoszyna, Gostynia czy Środy Wielkopolskiej, także działanie prawa w praktyce. A w jaki sposób prawnik […]

W jakim terminie należy zapłacić zachowek ?

Osoba uprawniona do zachowku, a więc zstępny, małżonek lub rodzic spadkodawcy, o ile byłaby uprawniona do dziedziczenia w drodze ustawy, może dochodzić tego roszczenia w terminie 5 lat od ogłoszenia testamentu lub w terminie 5 lat od dnia otwarcia spadku w przypadku roszczeń przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymania od osoby zmarłej […]

Nielojalne zachowanie uprawnionego a niższy zachowek

W jednym ze swych orzeczeń Sąd Najwyższy, tj. w wyroku z dnia 16 czerwca 2016 roku, w sprawie o sygnaturze akt V CSK 625/15, stwierdził, iż nie jest wyłączone obniżenie należności z tytułu zachowku na podstawie art. 5 k.c. z powodu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego zachowania uprawnionego do zachowku w stosunku do spadkodawcy. Niniejsza […]