Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Jaki jest termin na sporządzenie spisu inwentarza lub złożenie wykazu inwentarza?

Jaki jest termin na sporządzenie spisu inwentarza lub złożenie wykazu inwentarza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza pozwala na przyjęcie spadku po zmarłym, a jednocześnie przy spełnieniu określonych prawem wymagań gwarancję, iż w razie zgłoszenia się nieznanych wcześniej wierzycieli zmarłego odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczy się jedynie do wartości spadku.   W sytuacji, gdy spadek został nabyty z dobrodziejstwem inwentarza by móc w sposób należyty wykazać stan […]

Odpowiedzialność za długi nie ujęte w wykazie inwentarza

  W sytuacji, gdy nabywamy spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, co w skrócie oznacza odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe do wartości spadku pozostaje pytanie w jaki sposób fakt dotyczący stanu spadku i długów wykazać. Ustawodawca przewiduje tu dwa rozwiązania: spis inwentarza sporządzany przez komornika- z czym wiążą się istotne koszty i często dość długi czas […]