Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Dział spadku

Postępowanie związane z działem spadku pomiędzy spadkobierców, to w praktyce adwokata, radcy prawnego zajmującego się prawem spadkowym codzienność. Jednakże mimo dużego doświadczenia w prowadzeniu spraw działowych uważam, iż na gruncie sprawa spadkowego są to sprawy często bardzo trudne i wielowątkowe, a na pewno długotrwałe.

Najczęściej w konsekwencji śmierci spadkodawcy pozostaje więcej niż jeden spadkobierca. O ile mając na uwadze fakt, iż zazwyczaj spadkobiercy są jednocześnie członkami rodziny, to co do zasady w miarę zgodnie dzielą między sobą pozostały po zmarłych majątek. To jednak doświadczenie prawników prowadzących sprawy spadkowe wskazuje, iż niestety często wiele prawdy zawarte jest w powiedzeniu, iż: „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”.

 

Dział spadku – najczęstsze pytania zgłaszane adwokatowi, radcy prawnemu w Poznaniu

Bartosz Kowalak radca prawny dochodzenie zachowku

  Z doświadczenia naszych prawników, na podstawie spraw spadkowych prowadzonych przez naszą Kancelarię w Poznaniu wynika, iż Klienci najczęściej zwracają się o poradę prawną lub prowadzenie sprawy sądowej z następującymi tematami dotyczącymi działu spadku:

Pomoc radcy prawnego, adwokata przy sprawie o dział spadku w Poznaniu.

W tej sytuacji adwokat, radca prawny pomoże przy 

W sprawie związanej z podziałem spadku adwokat, radca prawny:

Dział spadku – czym jest?

Po ustaleniu kręgu osób powołanych do spadkobrania w wyniku przeprowadzonego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub w wyniku uzyskania u notariusza poświadczenia dziedziczenia kolejnym etapem w uregulowaniu spraw spadkowych jest dział spadku.

Dział spadku to nic innego jak fizyczne, konkretne podzielenie majątku pozostałego po spadkodawcy. W wcześniejszym postepowaniu związanym z ustaleniem kręgu spadkobierców określone zostaje komu przysługuje spadek i w jakiej części, ale nie następuje podział konkretnych przedmiotów.

Aby więc podzielić między spadkobierców spadek in concreto należy dokonać jego działu. Oczywiście warto tu zaznaczyć, iż nie jest to obowiązek. Ustawodawca dał tu spadkobiercom pełna dowolność. Jeżeli nie widzą przeszkód w pozostawaniu w współwłasności, to nie musza spadku dzielić. Roszczenie to – o dział spadku nie przedawnia się.

Kiedy dział spadku okazuje się  konieczny?

 Tak jak wskazano wyżej wiele prawdy zawarte jest w powiedzeniu, iż „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu”. Zwłaszcza w sprawach spadkowych.

Często, gdy w skład spadku wchodzi wielu składników, gdy za życia spadkodawcy miały miejsce darowizny, to spadkobiercy mają problem z dojściem do porozumienia. Kwestią sporna pozostaje wartość składników spadku, zaliczenie darowizn, ustalenie osoby która miałaby otrzymać dany składnik majątku, czy sposobu i wysokości spłat.  

Radca prawny Bartosz Kowalak podczas omawiania sprawy spadkowej z aplikantką

W tej sytuacji niezbędny jest sądowy dział spadku. Nie ma oczywiście przeszkód aby spadkobiercy dogadali się i spadek podzielili dobrowolnie. Czy dokonując jego podziału u notariusza czy bez jego udziału, gdy w skład spadku nie wchodzi nieruchomość. Często spadkobiercy dzieląc spadek decydują się na sprzedaż jego części i podział tak uzyskanej sumy.

Nie ma także przeszkód aby również w toku sprawy sądowej o dział spadku jego podział nastąpił na zgodny wniosek stron. Sąd jest nawet w takiej sytuacji związany wolą uczestników postępowania w tym zakresie. Chyba że proponowany podział byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub naruszałby uzasadnione interesy uprawnionych.

Jeżeli jednak strony już zdecydowały się na wszczęcie sprawy sądowej, to nie bez przyczyny. Istniejący między nimi konflikt i spór co do sposobu podziału raczej nie pozwala na inne rozstrzygnięcie sporu jak przymusowy podział poprzez wydane przez Sąd orzeczenie.

W orzeczeniu działowym Sąd w pierwszej kolejności ustala skład spadku, a następnie może orzec o podziale poprzez:

Długi spadkowe a dział spadku

Dział spadku ma istotne znaczenia dla istnienia odpowiedzialności za dugi spadkowe. Do chwili działu spadku wszyscy spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność solidarną za długi spadkowe.  Co więcej w toku sprawy działowej spadkobierca, który spłacił dług spadkowy może domagać się od pozostałych spadkobierców zwrotu w części, która odpowiada wielkości ich udziałów w spadku.

Od chwili działu spadku jednakże zmienia się odpowiedzialność spadkobierców za długi – spadkobiercy ponoszą z tego momentu odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.

 

Gdzie działamy?

 

Siedziba Naszej Kancelarii mieści się w Poznaniu, stąd też najczęściej sprawy związane z działem spadku prowadzimy przed Sądami Rejonowymi w Poznaniu. Jednakże sam równie często bywam w  sprawach spadkowych przed Sądami w Szamotułach, Obornikach, Śremie czy Gnieźnie.

Ponadto Kancelaria prowadzi dwa biura.

Jedno w Jarocinie– dla mieszkańców Jarocina, Krotoszyna, Gostynia, Koźmina czy Pleszewa. Oddział ten prowadzi adwokat Anna Konrady.

Drugie w Wrześni, sprawy spadkowe dla mieszkańców Wrześni, Słupcy, Pyzdr, Nekli czy Czerniejewa.