Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Porady prawne

Ile kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Poznania rok 2023 ?

Ile kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Poznania rok 2023 ?

Ile kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Poznania rok 2023 ?

Bartosz Kowalak radca prawny sprawy spadkowe, zasiedzenie i majątkowe

Na koszty postępowania związanego z dochodzeniem zachowku albo z obroną przed roszczeniami o zapłatę zachowku na etapie postępowania sądowego składają się z jednej strony koszty związane z wniesieniem powództwa ( opłaty sądowe opłaty, koszty związane z opiniami biegłych zaliczkami na stawiennictwo świadków).

Z drugiej strony koszty związane z wynajęciem-zatrudnieniem profesjonalnego pełnomocnika to jest adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sprawach spadkowych.

 

Ile kosztuje proces o zachowek?

 

Pierwszą grupą tych kosztów, o których wspominałem wyżej są koszty związane z samym procesem.

Niezależnie od tego czy klient dochodzący zachowku zdecyduje się na skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Zachowek jest roszczeniem o charakterze procesowym oznacza to, że chcąc dochodzić roszczenia zachowkowego w sądzie należy skierować do sądu właściwego, dla miejsca zamieszkania spadkodawcy, pozew o zapłatę.

W związku z wniesieniem takiego pozwu koniecznym jest uiszczenie opłaty sądowej.

W postępowaniu uproszczonym ( do 20.000 zł) pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji przy wartości przedmiotu zaskarżenia : 
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

Natomiast w zakresie kwot, które przekroczą 20 tysięcy złotych opłata ta ma charakter stosunkowy i wynosi 5% roszczenia.

Co oznacza tytułem przykładów, że jeżeli dochodzimy roszczenie o zachowek w wysokości 50 000 zł, to taka opłata wniesie 2500 zł.

Jeżeli dochodzimy roszczeń w wysokości 100 000 zł wyniesie odpowiednio 5000 zł.

Wysokość tych opłat w zasadzie jest niezależna od tego czy dochodzimy zachowku w Poznaniu, we wrześniu, czy w Jarocinie, czy jakimkolwiek innym mieście.

Są to opłaty regulowane przepisami rangi ustawowej i obowiązujące na terytorium całego naszego kraju.

Na dalszym etapie postępowania o zapłatę zachowku mogą wyniknąć kolejne koszty.

Sąd może na przykład zażądać zaliczki na koszty stawiennictwa świadków jeżeli tacy będą potrzebni. Zwykle to jest w granicach 100-200 zł za jednego świadka. Aczkolwiek nie jest to też żadną regułą – często także są takie zaliczki pomijane.

 

Natomiast inną ważną opłatą czy też ważnym kosztem, który pojawia się w toku postępowania o zapłatę zachowku jest koszt związany z udziałem biegłego sądowego.

Najczęściej zachowek ustalony jest w oparciu o wartość majątku pozostawionego przez spadkodawcę. Ewentualnie darowanego wcześniej, który sprowadza się do nieruchomości: najczęściej mieszkania domu gruntu lub też jakieś bardziej wartościowych ruchomości.

W przypadku braku zgody co do wartości danej rzeczy nieruchomości czy nieruchomości na dzień określania wysokości zachowku, wówczas tak naprawdę jedynym rozwiązaniem dla sądu jest skorzystanie z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Biegły dany składnik majątku spadkodawcy wyceni.

W zależności tak naprawdę od tego ile mamy tych składników majątkowych, czy to jest jedno mieszkanie, czy więcej to ten koszt biegłego może sięgać od kilku tysięcy do znacznie większej kwoty.

Można założyć, że około 2 000 zł kosztuje w tej chwili opinia dotycząca jednej nieruchomości. Przy większej ilości nieruchomości, ruchomości ( np samochodów) koszt takiej opinii będzie odpowiednio większy. Juz w toku procesu sąd żąda zapłaty zaliczki na koszty tej opinii pod rygorem oddalenia takiego wniosku i w konsekwencji przegrania procesu.

Natomiast ostateczne koszty związane z tym biegłym rozliczane są w wyroku końcowym.

 

Bartosz Kowalak radca prawny zajmujący się prawem spadkowym

 

Ile kosztuje adwokat, radca sprawny od sprawy o zachowek w Poznaniu 2023 r.?

 

Inną grupą kosztów jakie mogą pojawić się w toku postępowania o zapłatę zachowku są te związane ze skorzystaniem z usług profesjonalnego pełnomocnika to jest adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sprawach spadkowych.

Od razu należy wskazać, iż wysokość wynagrodzenia-honorarium radcy prawnego, czy adwokata w sprawie o zachowek jest kwestia absolutnie indywidualną. Nie ma żadnych taryfikatorów, które by to wynagrodzenie regulowały w sposób sztywny- urzędowy.

Zwykle jednak takie wynagrodzenie z jednej strony składa się z opłaty stałej i niekiedy z ustalonej procentowo premii za sukces- succes fee.

Wynagrodzenie stałe najczęściej oscyluje wokół kosztów zastępstwa proesowego ustalanych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości jako kosztów, które zasądza Sąd ryczałtowo tytułem zwrotu stronie wygrywającej.

Stawki te kształtują się następująco: do 500 zł – 90 zł; powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł; powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł; powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł; powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł; powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł; powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł; powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł; powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Poza ustaleniem honorarium za prowadzenie sprawy. Premii za sukces w postaci uzyskania zachowku ( najczęściej kilka do kilkunastu procent od wartości uzyskanego zachowku) dochodzą jeszcze koszty związane ze stawiennictwem na rozprawę (ok 300 zł) czy związane z wniesieniem apelacji.

 

 

Jeżeli potrzebują Państwo fachowej pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa spadkowego w Poznaniu jak i szerzej, w tym sprawach o zapłatę zachowku zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy, telefonicznie: +48 61 2224963 lub mailowo: kancelaria@prawnikpoznanski.pl