Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Porady prawne

Jak długo trwa sprawa o zachowek?

Jak długo trwa sprawa o zachowek?

Ile trwa sprawa o zachowek?

Bartosz Kowalak radca prawny zajmujący się prawem spadkowym

Jednym z pierwszych pytań jakie Klienci kierują do adwokata, czy radcy prawnego specjalizującego się w sprawach spadkowych jest pytanie o długość postepowania sądowego, którego wynikiem będzie wyrok zasądzający na ich rzecz zachowek. Oczywiście tym pierwszym pytaniem jest pytanie w jakiej wysokości przysługuje Klientowi zachowek?

 

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest niejednoznaczna i w zasadzie sprowadza się do często słyszanego z ust prawników stwierdzenia: “To zależy”.

 

Zależy od czego?

  • Sądu, do którego kierujemy nasz pozew o zachowek. Dla przykładu w sądzie w Poznaniu termin oczekiwania na pierwszy termin, to dobre kilka miesięcy. Znacznie krócej może być  w innym mniejszym Sądzie. Choć tu nie ma reguły.
  • Wniosków, które dołączamy do pozwu, np wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych może przedłużyć rozpatrzenie sprawy o kilkanaście tygodni,
  • Jakości napisanego przez nas pozwu, jeżeli pozew będzie pozbawiony braków formalnych, to Sąd nie będzie go nam zwracał celem uzupełnienia,
  • Środków dowodowych- wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, a dotyczący wyceny majątku spadkowego= substratu zachowku, to dobre kilka miesięcy, konieczność przesłuchania świadków, to konieczność wyznaczenia terminów rozpraw celem ich przesłuchania,
  • Postawy pozwanego i podjętej przez niego linii obrony. Co oczywiste im bardziej aktywny będzie pozwany i im więcej wniosków dowodowych zgłosi tym proces będzie dłuższy 

Nie ma oczywiście przeszkód, aby sprawa skończyła się na pierwszej rozprawie, lub nawet jeszcze przed nią. Tak będzie gdy strony zdecydują się na ugodę, co się czasem zdarza.

 

Przekładając te rozważania na liczby, a w zasadzie miesiące przeciętne postepowanie o zapłatę zachowku trwa około roku do dwóch lat. Przy czym niczym dziwnym będzie także uzyskanie wyroku po 4 miesiącach, jak i po 4 latach.

 

Do tego dochodzi jeszcze możliwość wywiedzenia apelacji od wyroku w sprawie o zachowek. Co da nam kolejne kilka miesięcy nim Sąd drugiej Instancji wyda orzeczenie.

 

 

  Jeżeli potrzebują Państwo fachowej pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy, telefonicznie: +48 61 2224963 lub mailowo: kancelaria@prawnikpoznanski.pl