Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Porady prawne

Odpowiedż na pozew o zapłatę zachowku

Odpowiedż na pozew o zapłatę zachowku

Odpowiedź na pozew o zachowek.

Michalina Koligot i Bartosz Kowalak prawo spadkowe Poznań

Tak to już w Sądzie bywa, że gdy jedna strona żąda zapłaty zachowku wnosząc do sądu pozew, druga nie chcąc narazić się na wyrok zaoczny musi wnieść odpowiedź na pozew o zachowek.

Jeżeli czytasz niniejszy artykuł, to pewnie otrzymałeś wezwanie od sądu na rozprawę i pozew o zachowek oraz inne dokumenty.

Zgodnie z pouczeniem Sądu musisz więc wnieść odpowiedź na pozew w ciągu 2 tygodni od jego otrzymania.

Pisanie odpowiedzi na pozew nie jest łatwe, zwłaszcza jeśli sprawa jest skomplikowana i dotyczy dużych sum pieniędzy. Zresztą samo napisanie pisma do sądu samo w sobie może nie nastręczać jeszcze takich problemów jak dobrania odpowiednich argumentów, które w odpowiedzi na pozew o zachowek należy podnieść. Tak aby w najlepszym wypadku zachowku w ogóle nie płacić, albo znacznie zredukować dochodzoną kwotę.

Aby uniknąć problemów, należy pamiętać, że odpowiedź na pozew powinna zawierać:

  • oznaczenie sądu, ( jeżeli otrzymaliście pozew z sądu w Poznaniu, to do sadu w Poznaniu będziemy pisac)
  • dane stron i ich przedstawicieli,
  • rodzaj pisma,
  • sygnaturę akt,
  • opis stanowiska lub oświadczenia
  • oraz dowody,
  • podpis strony lub jej przedstawiciela i
  • wymienienie załączników.

W odpowiedzi należy przede wszystkim  odnieść się do twierdzeń i dowodów powoda, podać stan sprawy i wskazać dowody, które będą przedstawione na rozprawie. Można też wskazać podstawy prawne swoich żądań i wniosków.

W odpowiedzi na pozew pozwany powinien podjąć obronę, np. wniesie o oddalenie powództwa i wskazać powody tego stanowiska. Można oczywiście także pozew uznać i w konsekwencji zapłacić powodowi kwotę dochodzonego zachowku.

Kwestia w jaki sposób podjąć obronę przed pozwem o zachowek oraz jakie argumenty wskazać jest już kwestia ściśle indywidualna. Zależy od treści pozwu, a przede wszystkim od stanu faktycznego. 

Przede wszystkim można skoncentrować się na dwóch aspektach.

Po pierwsze możemy w ogóle kwestionować uprawnienie do dochodzenia zachowku ( np. przedawnienie zachowku, brak uprawnienia do dochodzenia zachowku, zasady współżycia społecznego).

Po drugie możemy skupić się na podważeniu wysokości dochodzonej kwoty ( zła wycena, otrzymane przez powoda darowizny).

Co istotne nie trzeba płacić za odpowiedź na pozew. Niemniej jednak zgłoszone w odpowiedzi na pozew środki dowodowe, np wniosek o przeprowadzenie opinii biegłego ( szacowanie wartości nieruchomości, czy ruchomości) może wiązać się z kosztami i koniecznością uiszczenia zaliczki.

Równocześnie z doręczeniem pozwu, strony są informowane o możliwości rozwiązania sporu przez ugodę lub mediację.

 

Jeśli nie złożysz odpowiedzi na pozew w terminie określonym przez sąd, sąd uzna to za przyznanie się do twierdzeń przedstawionych przez pozwanego w pozwie (na podstawie artykułu 230 w związku z artykułem 229 Kodeksu postępowania cywilnego). W takim przypadku sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym (art. 339 § 1 KPC).

Nieprawidłowe przygotowanie odpowiedzi na pozew o zachowek może kosztować Cię dużo pieniędzy. Korzystanie z gotowych wzorców dostępnych w Internecie nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ może przynieść więcej szkód niż korzyści. Dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy specjalistów w takiej sytuacji.

 

Jeżeli potrzebują Państwo fachowej pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym sprawach o zapłatę zachowku zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy, telefonicznie: +48 61 2224963 lub mailowo: kancelaria@prawnikpoznanski.pl