Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Wzór Wykazu inwentarza

Wzór Wykazu inwentarza

Jak wygląda wykaz inwentarza?   Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządza się według ustalonego wzoru. Wzór ten opublikowany został Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości i wygląda w następujący sposób:     Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. (poz. 1537)                                                                                WZÓR         WYKAZ   INWENTARZA   POUCZENIE   […]

Jaki jest termin na sporządzenie spisu inwentarza lub złożenie wykazu inwentarza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza pozwala na przyjęcie spadku po zmarłym, a jednocześnie przy spełnieniu określonych prawem wymagań gwarancję, iż w razie zgłoszenia się nieznanych wcześniej wierzycieli zmarłego odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczy się jedynie do wartości spadku.   W sytuacji, gdy spadek został nabyty z dobrodziejstwem inwentarza by móc w sposób należyty wykazać stan […]