Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Jaki jest termin na sporządzenie spisu inwentarza lub złożenie wykazu inwentarza?

Jaki jest termin na sporządzenie spisu inwentarza lub złożenie wykazu inwentarza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza pozwala na przyjęcie spadku po zmarłym, a jednocześnie przy spełnieniu określonych prawem wymagań gwarancję, iż w razie zgłoszenia się nieznanych wcześniej wierzycieli zmarłego odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczy się jedynie do wartości spadku.   W sytuacji, gdy spadek został nabyty z dobrodziejstwem inwentarza by móc w sposób należyty wykazać stan […]