Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Wzór – Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

Wzór – Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

Poznań, dnia………………………. r. 1Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich ul. Młyńska 1a61-729 Poznań 2Wnioskodawcy:1. Imię i nazwisko matki małoletniegozam. ……………………………………PESEL:………………………………… 2. imię i nazwisko ojca małoletniegozam. ……………………………………PESEL: ………………………………… Rodzice małoletniego :…………………………………………..zam. ………………………………………PESEL: …………………………………… 3Opłata sądowa: 100 zł       Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej […]