Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Porady prawne

Terminy na zgłoszenie nabycia majątku w skutek otwarcia spadku

Terminy na zgłoszenie nabycia majątku w skutek otwarcia spadku

W jakim terminie należy zgłosić nabycie majątku w wyniku otwarcia spadku- tak aby nie zapłacić podatku od spadku?

 

Jak wiadomo co do zasady nabywając spadek lub jakikolwiek majątek w wyniku śmierci spadkobiercy w wyniku zapisu lub zachowku należy zapłacić podatek.

Przy czym Ustawodawca przewidział tutaj dobrodziejstwo dla osób najbliższych, które mogą zapłacić “0” podatek- inaczej nie zapłacić nic w sytuacji zgłoszenia faktu nabycia majątku w terminie 6 miesięcy od daty nabycia danego składnika majątkowego.

Pytanie jakie się natomiast nasuwa, to od jakiego momentu liczyć ten termin 6 miesięcy. co do zasady od momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy. Tylko ,kiedy ten obowiązek powstaje?

Bardzo ładna i przystępną tabelkę  można znaleźć na stronach rządowych, którą tutaj przekleję:

 

W jaki sposób dostajesz majątek Kiedy powstaje obowiązek podatkowy
Dziedziczenie Od dnia, kiedy:
  • uprawomocniło się orzeczenie sądu,
  • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
  • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.
Zapis zwykły, dalszy, polecenie testamentowe, polecenie darczyńcy Od dnia ich wykonania, na przykład od dnia, kiedy z polecenia zostaje przeniesiona na ciebie własność nieruchomości.
Zapis windykacyjny Od dnia, kiedy:
  • uprawomocniło się orzeczenie sądu lub postanowienie częściowo stwierdzające nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego,
  • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
  • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.
Zachowek Od dnia, gdy zostanie zaspokojone roszczenie lub jego część, na przykład od dnia wypłaty zachowku.
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci Od dnia śmierci właściciela tego wkładu.
Dyspozycja uczestnika funduszu inwestycyjnego na wypadek śmierci Od dnia śmierci uczestnika funduszu.
Darowizna, która została zawarta w innej formie niż akt notarialny Od dnia, gdy zostanie spełnione przyrzeczone świadczenie (na przykład w przypadku darowizny pieniędzy od dnia ich otrzymania przez ciebie).
Nieodpłatna służebność, renta oraz użytkowanie Od dnia, gdy zostaną ustanowione te prawa.
Nieodpłatne zniesienie współwłasności

Od dnia, gdy zawarto taką umowę lub ugodę albo uprawomocniło się orzeczenie sądu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dodatkowo dodać należy, iż może zaistnieć sytuacja, iż o jakimś składniku majątku spadkobierca dowie się po upływie tego czasu. Np zostało ujawnione konto w innym banku, albo pojawiła się jakaś nieznana wcześniej wierzytelność, wówczas składasz więc dodatkowy formularz SD-Z2 do 6 miesięcy od dnia, w którym dotarła do ciebie informacja z banku lub od dłużnika zmarłego.

Pamiętać przy tym należy, iż Jeśli dopiero w trakcie kontroli urzędu skarbowego przyznasz się do majątku, który masz z darowizny lub polecenia darczyńcy – zapłacisz podatek w wysokości 20% wartości tego majątku.