Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Wzory pism

Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych, którzy zostali pominięci przez spadkodawcę. Gdy uprawniony do zachowku nie otrzymał zachowku, może on żądać od spadkobierców, niekiedy od zapisobiorców windykacyjnych lub obdarowanych roszczenia pieniężnego służącego uzupełnieniu zachowku. W takim wypadku osoby uprawnione do zachowku, mogą wnieść do sądu odpowiedni pozew.
Pierwszym krokiem do formalnego załatwienia kwestii spadkowych jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek taki należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym spadkodawca ostatnio stale zamieszkiwał. Do wniosku należy dołączyć odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania. W przypadku gdy spadkodawca pozostawił testament należy złożyć jego oryginał.